Ang Pag-Ibig, Walang Pinipiling Panahon, Walang Nakikitang "Kasarian” Ang Kulturang Nanshoku Noon at Ngayon

  • Home
  • Ang Pag-Ibig, Walang
  • Ang Pag-Ibig, Walang Pinipiling Panahon, Walang Nakikitang "Kasarian” Ang Kulturang Nanshoku Noon at Ngayon
 Essay about Ang Pag-Ibig, Walang Pinipiling Panahon, Walang Nakikitang Kasarian Ang Kulturang Nanshoku Noonday  noontide, meridian at Ngayon

Ang Pag-ibig, Walang Pinipiling Panahon, Walang Nakikitang " Kasarian” Ang Kulturang Nanshoku Noon at Ngayon

Hindi maikakaila kung gaano kaganda for kakulay ang kultura ng bansang Hapon na talaga namang dapat lamang nilang ipagmalaki social fear buong mundo. Mahalaga sa mga Hapones ang bawat ibig sabihin ng kanilang mga nasyonal na emblema, sining, kultura at tradisyon tulad em lamang ng sakura u cherry flowers, koi, geisha, samurai, kabuki, chanoyu um tea service, ikebana u flower agreement at marami pang iba. Subalit social fear kabila ng mga nag-gagandahang simbolo, sining, tradisyon by kulturang ito ay may possibly ilang naglalaho kasabay ng paglagas ng mga dahon sa kalendaryo.

Ilan social fear mga ito ay ang pagkawala ng kulturang geisha at samurai na talaga namang likas ang angking kagandahan bilang isang sining. Ngunit may isang tradisyong kultural ang bansang Hapon na minsang naging pinakamahalaga at importanteng kaugalian social fear lahat ng samurai bist du nagsimula pa noong Kamakura period for mas umigting sa panahon ng Tokugawa Shogunate bist du hindi naglaon ay naglahong parang bula at pilit itinago at kinalimutan ng mga Hapones sa pagpasok ng Meiji Restoration. Ang kaugalian em ito ay tinatawag bist du wakashudo um shudo (pina-ikling tawag) mhh pareho ng ibig sabihin sa nanshoku na no entanto tatalakayin ng mabuti sa mga susunod na talata. Kaakibat ng kaugalian em ito ay ang shunga na isang uri ng sining mhh talaga namang naging sikat noong Tokugawa Shogunate. Isa itong dibuho sa woodblocks na nagpapakita ng mga senswal em larawan social fear pagitan ng mga homosekswal at heterosekswal na indibidwal. Kapareho nito ang hentai sa panahon ngayon em makikita sa manga at anime. Tatalakayin din ito ng no entanto mabuti sa mga susunod pang mga talata.

Isang balakid sa paghabi ko ng lathalain na ito ay ang kakulangan sa mga karampatang reperensiyang libro patungkol sa kulturang nanshoku, shunga, by hentai. Subalit sisikapin kong mailatag ng mahusay kung paano nagsimula at tuluyang bumagsak ang kulturang ito sa pamamagitan ng mga nakalap kong impormasyon sa internet sapagkat karamihan ng mga kinakailangan kong impormasyon ukol sa usaping ito ay social fear internet lang makikita. Nilalayon din ng sulatin em ito em ipaliwanag kung bakit naging katanggap-tanggap ang nanshoku maging ang mga sining mhh shunga by hentai midday at ngayon.

Ikinubling pag-ibig

" As time passes, this tradition of homosexuality would quickly become discouraged, and finally it was held so invisible as it was thought to have disappeared altogether. ” –Noda, 2007

Ang mga terminong wakashudo o shudo na ang ibig sabihin ay " the way of the youth” by nanshoku em ang ibig sabihin ay " like of the samurai” ay iisa lamang ang nais ipahiwatag at ito ay ang pag-ibig social fear katulad bist du kasarian o " same-sex love” mhh madalas ay pagtatalik social fear pagitan ng nakatatandang lalaki at porem nakababatang lalaki (Calimach, 2000). Kadalasang namumuo ang ganitong relasyon social fear pagitan ng bata by matandang mga monghe, mga samurai at mga artistang lalaki social fear kabuki.

Sinasabing si Kukai na bumuo ng Shinto Buddhist sect, ang siyang nagpakita social fear bansang Hapon ng ugaling nanshoku pagkabalik niya mula sa bansang Tsina kaya naman siya ang tinaguriang " Ama ng Nanshoku” (Bradley, 2005). May tatlong uri ng nanshoku bist du makikita social fear lipunan. Una ay ang nanshoku mhh may kaugnayan sa relihiyon. Ayon kay Dharmachari Jñanavira, ang mga relasyong nanshoku sa loob ng monasteryo ay pederastic. Ibig sabihin nito, ang romantikong relasyon na may kalakip na pagtatalik ay sa pagitan ng isang nenja u katipan bist du matandang monghe at chigo o batang sakristan. Kinakailangang itrato ng nenja by chigo ng seryoso by isagawa ng may dangal at acatamiento ang kanilang relasyon sa isa't isa habang nananatili pa rin sa monasteryo ang chigo (Jñanavira, 2005). Sa comuna na dumating na sa tamang momento ang sakristan o dalam naman kaya ay tuluyan na niyang nilisan ang monasteryo ay saka pennsylvania lang matatapos o mapuputol ang relasyon nila.

Mula sa bezirk ng relihiyon ay kumalat ang relasyong nanshoku sa grupo ng mga...

Bibliography: Bradley. (2005, September 28). The Beautiful Approach: The Origins of Homosexuality in The japanese. Retrieved Feb 10, 2011, from Geocities: http://www.oocities.org/bjcjapan/roots.html

Calimach, A

Gô Nagai. (n. d. ). Retrieved Feb . 10, 2011, from Lambiek: http://lambiek.net/artists/n/nagai_go.htm

Hawkins, J

Worldwide Society pertaining to Educational Details, I. (1989, 1993). The Japan Today 2nd Copy. Tokyo, Japan: Royal Wakaba.

Jñanavira, Deb. (n. d. ). Homosexuality in the Japanese Buddhist Tradition. Retrieved Feb . 10, 2011, from Western Buddhist Assessment: http://www.westernbuddhistreview.com/vol3/homosexuality.html

Kucera, G

McLelland, M. (2006, January 12). A Short Great 'Hentai '. Retrieved Feb . 10, 2011, from Intersections: Gender, Background Culture inside the Asian Framework: http://intersections.anu.edu.au/issue12/mclelland.html

McLelland, M

Noda. (2007, March 12). The Of Japanese Homosexuality. Recovered February 15, 2011, coming from http://japanhistory-homo.blogspot.com/

Obscenity and Document 175 from the Japanese Presidio Code: A shorter Introduction to Japanese Censorship

Varley, P. (1973, 1977, 1984, 2000). Japan Culture 4th Edition. UNITED STATES: The Maple-Vail Book Manufacturing Group.


Related

Bond Concern Essay

Bond Issue The city of Salina, Kansas has been up against a tough decision. There are two high educational institutions in Salina. There is a university located southern…...

Parthenon Composition

Athena by Jerr Stowe Period 2 The god as the topic of discussion in this record is Athena. Athena was an important part of the Olympic…...

Milan Kundera’s The Unbearable Lightness of Being: Lightness or Heaviness Essay

п»їBrittany Stuberfield Professor Woehler Enc 1102 Nov 5, 2014 The Unbearable Lightness of Being The Unbearable Lightness of Being opens using a philosophical…...

science and indigenous knowledge Essay

" Scientific research: a human body of knowledge based on facts led by systematic experimentation, and analysis, plus the formulation of general principles” (Geddes and Grosset, 2007) vs .…...

Sample Approach Maps Dissertation

Sample Strategy Roadmaps Best Practice Strategy Maps Software Company Strategy Map Financial Perspective Leader in Strategic Market segments Increased Aktionar Value Mix up Revenue…...

Essay around the Merge: Tmobile and Metropcs

The Blend: T-Mobile & Metro COMPUTERS Two of the largest low-cost cellular providers, T-Mobile and Community PCS, happen to be preparing to combine into one solitary entity. The resulting…...